Bestyrelse

00580234cc

Klubbens formand

SENSEI ORLA HANSEN (4 dan.)

Er klubbens formand og ansvarshavende instruktør

Det er Orla der står for den daglige ledelse af klubben

Bestyrelsen består af :

Titel Navn Telefon
Formand Orla Hansen 2173 8859
Kasserer Jeanette Groth 4046 4321
Medlem Jens Hansen 2250 1915
Medlem John Smidt 2673 1468
Medlem Ole Gabrielsen 4031 4853