Instruktør

insstruktr

Instruktør

Klubben har 3 – 4 Dan. sortbælte instruktør.

I det daglige foregår træningen med klubbens instruktører:

Sensei Orla Hansen 4. dan
Sensei Rolf Pedersen 3. dan

På billedet ses
Sensei Orla 4 dan. og tidligere instruktør
Senpai Rasmus 1 dan.vise eksempel på en selvforsvarsteknik