Bælte grader

Man begynder med et hvidt bælte, et bælte hedder på japansk obi. Herefter kan man gennem træning erhverve sig nye bæltegrader. For at komme videre til en ny bæltegrad, skal man op til en graduering og bestå denne.

Bæltegraderne eller kyu graderne, som man kalder dem består af 5 bæltefarver. Hver bæltefarve er så igen inddelt i 2 grader.

Orange bælte 10 og 9 kyu.
Blåt bælte 8 og 7 kyu.
Gult bælte 6 og 5 kyu.
Grønt bælte 4 og 3 kyu.
Brunt bælte 2 og 1 kyu.

Efter brunt bælte 1 kyu, bliver man gradueret til sortbælte 1.dan.
Dan graderne er opdelt fra 1.dan til 10.dan. For hver dan grad man består, kommer der en guldstribe på det sorte bælte. En 3.dan vil altså have 3 gulstriber på sit bælte.

Man bør ikke stræbe efter bæltegrader i karate kun for bæltets skyld, men træne hårdt og intensivt –  for på denne måde lærer man forståelsen af, hvad karate er og bliver en bedre karate ka udøver. Herefter skal bælterne nok komme helt af sig selv.