Terminologi – Tal

Det at tælle på japansk bruges rigtig meget i undervisningen til at takten hvor hurtige øvelse skal laves. f.eks. arm og mave bøjninger eller i forbindelse med kata’er m.v.

Japansk  Tal  Udtalelse 
Ichi  1    Its 
Ni  2    Ni 
San 3    San
Shi 4    Shi
Go 5    Go
Roku 6    Ryk
Shichi 7    Hits
Hachi 8    Hats
Kyû 9    Kju
10    Tju
Jû-Ichi 11    Tju-Its
Jû-Ni 12    Tju-Ni
Jû-San 13    Tju-San
Jû-Shi 14    Tju-Shi
Jû-Go 15    Tju-Go
Jû-Roku 16    Tju-Ryk
Jû-Shichi 17    Tju-Hits
Jû-Hachi 18    Tju-Hats
Jû-Kyû 19    Tju-Kju
Ni-Jû 20    Ni-Tju

Når man tæller fra 10 til 20 sætter man tallet 10 foran, 11 bliver til 10+1 eller Jû-Ichi. Bortset fra 20 som bliver til 2×10 eller Ni-Jû.